De Wijkadviesraad is een platform van wijkbewoners, die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de wijk Mariahoeve.  Op de agenda staan punten over wonen, welzijn, kunst/cultuur, leefbaarheid, veiligheid en verkeer. Plannen, knelpunten, wensen: alles wat de wijk aangaat, wordt besproken. De Wijkadviesraad vergadert eenmaal per maand; 10 x per jaar. Indien nodig kan de Wijkadviesraad tussentijds bijeen worden geroepen. De Wijkadviesraad vormt (gevraagd en ongevraagd) een visie; maakt een advies; neemt een standpunt in, welke naar het bestuur van het Wijkberaad Mariahoeve gaat. Zij bespreken het advies/visie/standpunt van de Wijkadviesraad en nemen een besluit. Tevens bespreekt het bestuur wie en hoe het besluit wordt uitgevoerd.

De vergaderingen van de adviesraad vinden plaats onder voorzitterschap van bestuurslid G.H.M.J. Mulders.