Bestuur

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve bestaat uit vrijwilligers die allen in Mariahoeve woonachtig zijn. Zij vergaderen maandelijks en zijn elke dinsdag aanwezig in de Theaterwinkel in het Winkelcentrum Mariahoeve.

Per 26 juni 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Chris Lahnstein – voorzitter
  • Leo van Luxemburg – secretaris (a.i.)
  • Rob Brood  – penningmeester
  • Bidjai Makhanlal – verkeer (vicevoorzitter)
  • Carlos Martinez van Andel – Communicatie, PR & Media
  • George Mulders – bestuurslid + adviesraad
  • Dick Buter – bestuurslid algemeen

De Vereniging Wijkberaad Mariahoeve is statutair verplicht 1 x per jaar een vergadering te houden voor de bewoners van de wijk. In deze vergadering leggen zij verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid gedurende het afgelopen jaar. Deze vergadering vindt altijd plaats in juni. Het verslag van de laatste jaarvergadering is op te vragen bij het secretariaat.

Het Wijkberaad wordt ondersteund door een opbouwwerker.

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve werkt zoveel als mogelijk samen met organisaties, instellingen en groeperingen in de wijk. Ook hebben zij regelmatig overleg met het stadsdeelkantoor Haagse Hout, gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere gemeentelijke instellingen.