Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve bestaat uit vrijwilligers die allemaal in Mariahoeve woonachtig zijn. Iedere maand is er een bestuursvergadering. Verder is er iedere dinsdagochtend weekoverleg.

Per 26 juni 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Chris Lahnstein – voorzitter
  • Leo van Luxemburg – secretaris
  • Wim van Noort  – penningmeester
  • Patricia Dinkela – bestuurslid algemeen
  • George Mulders – bestuurslid algemeen
  • Carlos Martinez van Andel – bestuurslid PR, communicatie & media

De Vereniging Wijkberaad Mariahoeve is statutair verplicht 1 x per jaar een vergadering te houden voor de bewoners van de wijk. In deze vergadering leggen zij verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid gedurende het afgelopen jaar. Deze vergadering vindt altijd plaats in juni. Het verslag van de laatste jaarvergadering is op te vragen bij het secretariaat.

Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve werkt zoveel mogelijk samen met organisaties, instellingen en groeperingen in de wijk en heeft regelmatig overleg met het stadsdeelkantoor Haagse Hout, gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere gemeentelijke instellingen.