Activiteiten

Terugkerende activiteiten georganiseerd door het Wijkberaad zijn:

 • Nieuwjaarsreceptie
  De komende nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden in de eerste helft van de maand januari 2019 in de Theaterwinkel in het winkelcentrum. U wordt hierover nader geïnformeerd.
  Alle bewoners en groeperingen uit de wijk –  en zij die betrokken zijn bij de wijk – zijn hiervan harte welkom.
 • Blik op de Buurt
  Blik op de Buurt zijn buurtwandelingen door een van de 4 buurten in Mariahoeve, waarbij er gekeken en besproken wordt welke knelpunten en wensen er bij de wijkbewoners leven over de openbare ruimte. Wijkbewoners gaan samen met leden van het Wijkberaad door hun buurt (De Landen, De Horsten, De Burgen of De Kampen) lopen en bespreken wat zij veranderd willen zien t.a.v. verkeer; onderhoud van stoepen en wegen; parkeren; afvalverwerking; groen; speelruimten; hondenbeleid; verlichting; etc. Van alle punten wordt een lijst gemaakt waarbij ook de mogelijke oplossing wordt opgeschreven. De lijst wordt opgestuurd naar het stadsdeelkantoor Haagse Hout met het verzoek de punten van de lijst op te lossen dan wel te beantwoorden waarom het niet opgelost kan worden.
  Elke buurt in Mariahoeve wordt 1x per jaar in de zomerperiode bezocht.
 • Burendag Mariahoeve
  Elk jaar vindt er in Mariahoeve een wijkevenement plaats, waarbij alle wijkbewoners welkom zijn. De laatste 2 jaren heeft dit evenement plaats gehad op het plein van Zwedenburg en omgeving. De laatste keer was op zaterdag 23 september onder de noemer: Burendag Mariahoeve.
 • Politiek Debat
  Elk jaar organiseert het Wijkberaad Mariahoeve een debat met de politieke partijen die in de Gemeenteraad zitten. Alle partijen sturen een vertegenwoordiger, die actuele knelpunten en wensen van en voor de wijk voorgelegd krijgen. Bewoners in de zaal krijgen de kans om met raadsleden in discussie te gaan. Vaak worden er na het politiek debat door diverse raadsleden raadsvragen gesteld.
  Met dit debat probeert het bestuur van het Wijkberaad Mariahoeve de kloof tussen politiek en buurtbewoners t dichten. Daarnaast probeert het bestuur hiermee belangrijke knelpunten uit de wijk onder de aandacht van de politiek te krijgen.
  Het volgende politiek debat is gepland in de maand maart 2019. U wordt hierover nader geïnformeerd.
 • Teambuilding
  Het bestuur heeft grote waardering voor haar vele vrijwilligers uit de wijk die zich inzetten bij projecten en activiteiten van het Wijkberaad.  Om hen eenmaal per jaar in het zonnetje te zetten is er elk jaar een teambuildingavond. Hier kunnen de vrijwilligers elkaar beter leren kennen en ideeën en ervaringen uitwisselen over het werken als vrijwilliger voor de wijk.

Voor een overzicht van activiteiten wijkbreed kijk op www.mariahoeve.nl voor de activiteitenkalender. Ook kunt u hier uw eigen activiteit aanmelden.