De redactie van “Mariahoeve Onze Wijk” komt iedere donderdagochtend samen. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe ideeën over artikelen/onderwerpen bedacht, uitgewerkt en opgesteld.

De redactie bestaat uit:

Adrie van der Vorm (tekst en redigeren)
Carlos Martinez van Andel (tekst, fotografie en eindredactie)
Chris Lahnstein (tekst)
Patricia Dinkela (tekst, fotografie)
Ruud Blonk (tekst, fotografie)
Susan van der Heide (tekst)