In gesprek met de wijkagenten

Met de wijkagenten van Politie Overbosch en (een deel van) de redactie van het wijkblad Mariahoeve Onze Wijk in gesprek geweest over zichtbaarheid in de wijk en een item voor in het december-nummer. #mariahoeve #denhaag #mariahoeveonzewijk #onzewijk #wijkagent #politiedenhaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *